Protocol del Mostremp, Cinema Rural al Pallars pel que fa a la prevenció de la COVID-19 (tan individuals com del Festival)

El festival seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

  • Desinfecció diària de La Lira.
  • A l’entrada hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • L’aforament complirà les distàncies de seguretat requerides (2mts).
  • L’accés i el desallotjament dels espais s’efectuarà de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
  • No es facilitarà cap full de mà ni programa d’festival en paper. La informació estarà únicament disponible a la web (www.mostremp.cat).
  • Entrada i sortida de La Lira per diferents accessos per tal de no produir aglomeracions de persones.

Mesures individuals:

  • Recorda que cal mantenir una distància de seguretat de 2 metres entre les persones. 
  • L’ús de la màscara és obligatori en espais tancats i en espais públics.
  • Caldrà arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. En cas contrari, no es garanteix el seient en el moment de la compra.
  • Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat de virus, queda’t a casa.