Activitat de la Casa del Sol Naixent

DIVENDRES, 21 D’AGOST
11:00 | A LA RBLA. DR. PEARSON