1579005339.9979_fotografia

CIENTOUNO de Sebastián Alfie – Espanya – 2019 – 12′

“Si et fas 100 palles, mors”. Aquesta amenaça ressona en les oïdes del nostre protagonista.