Exposició

DIMARTS, 18 D’AGOST
(hora pendent de confirmar) | A LA RBLA. DR. PEARSON