Exposició

DISSABTE, 21 D’AGOST
22:00 | AL PATI DE L’ESCOLA VALLDEFLORS