Exposició

DIMARTS, 19 D’AGOST
de 11:30 a 13:30 h i de 17:00 a 20:00 | A L’ESPAI SUPO-SUPO