Exposició

DIVENDRES, 20 D’AGOST
de 18:00 a 20:00 | A L’ESPAI SUPO-SUPO