Vermout amb els directors

DIUMENGE, 25 D’AGOST
12:00 | A LA RBLA. DR. PEARSON