Legal

www.mostremp.cat i tot el seu material pertanyen a l’ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP
Els drets de propietat intel·lectual de www.mostremp.cat i dels diversos elements que hi ha són titularitat de l’ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP o dels seus corresponents titulars i/o col·laboradors.
L’ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació del web o en la configuració o presentació de la mostra.
L’ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP no garanteix la inexistència d’errors en l’accès a www.mostremp.cat, en el seu contingut, ni que el web estigui actualitzat, tot i que farà tot el possible per evitar i subsanar o actualitzar els possibles errors que hi apareguin en el menor temps possible.
Tant l’accès a www.mostremp.cat, com l’ús que es pugi fer de la informació que conté són de la exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivessin de l’accès o l’ús de la informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les quals s’hagi de sotmetre en estricte exercici de les seves competències.
L’ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a www.mostremp.cat.
L’ús no autoritzat de la informació continguda a www.mostremp.cat, així com els perjudicis i ruptures de drets de la propietat intel·lectual donarà lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin, i en el seu cas, a les responsabilitats que es derivin de tal exercici.