1r Mostremp

Jurat oficial: Eduard Muntada, Mercè Arànega i Montse Guiu

Premi del jurat: Berriro igo nauzu de Carlos RodríguezPremi del públic: Adivina quién viene a comer mañana
Premi infantil: Hotel encantat dels alumnes de l’esplai de la Casa del Sol Naixent i La matança del porc de Ferran Castells
Premi juvenil: Burocràcia d’Óscar Manyoses